Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Sociaal plan

Een sociaal plan bevat de regelingen en voorzieningen voor werknemers die worden getroffen door een reorganisatie. Het doel van een sociaal plan is onder meer om gedwongen ontslagen te voorkomen. Voor zover deze onvermijdelijk zijn, ziet een sociaal plan erop om de gevolgen voor de overtollige werknemers te verzachten. Hierbij kan gedacht worden aan werk naar werk begeleiding of aan afvloeiingsregelingen.

Wanneer wordt een sociaal plan opgesteld?

Een sociaal plan kan tot stand komen door de eenzijdige opstelling van een werkgever. Voorts is het mogelijk dat een sociaal plan tot stand komt na overleg tussen werkgever en vakbonden, werkgever en de OR of overleg tussen werkgever, vakbonden en de ondernemingsraad.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media