Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Afspiegelingsbeginsel

Indien een werkgever om bedrijfseconomische redenen één of meerdere werknemers tegelijk wil ontslaan, zal hij de ontslagvolgorde moeten bepalen door middel van toepassing van het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Dit beginsel ziet erop dat de leeftijdsopbouw binnen de organisatie na het ontslaan van de betrokken werknemers zoveel mogelijk gelijk blijft. De werkgever moet in dit kader per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband voor ontslag voordragen (last in, first out).

Leeftijdscategorieën bij afspiegelingsbeginsel

Voor toepassing van het afspiegelingsbeginsel dient een werkgever de werknemers die hij wil ontslaan te verdelen in groepen met uitwisselbare functies. Dit zijn functies die met elkaar vergelijkbaar zijn daar waar het gaat om inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en niveau en salaris. Het aantal werknemers binnen een groep uitwisselbare functies wordt vervolgens verdeeld over vijf leeftijdscategorieën:
• 15 tot en met 24 jaar;
• 25 tot en met 34 jaar;
• 35 tot en met 44 jaar;
• 45 tot en met 54 jaar;
• 55 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

Werknemer met kortste dienstverband wordt als eerste ontslagen

Binnen elke categorie moet de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking komen. In het kader van de beslissing op een ontslagaanvraag toetst het UWV of de werkgever rekening heeft gehouden met de genoemde ontslagvolgorde.

Wanneer hoeft het afspiegelingsbeginsel niet te worden toegepast?

Het afspiegelingsbeginsel hoeft onder meer niet te worden toegepast als er een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel komt te vervallen. Het afspiegelingsbeginsel hoeft evenmin te worden toegepast als er een unieke functie komt te vervallen (d.w.z. een functie die door slechts één werknemer wordt vervuld). Daarnaast hoeft het afspiegelingsbeginsel niet te worden toegepast in het geval een gehele bedrijfsvestiging of het gehele bedrijf wordt gesloten. Tot slot hoeft het afspiegelingsbeginsel niet te worden toegepast als er in de van toepassing zijnde cao een alternatief afspiegelingsbeginsel is opgenomen.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media