Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Transitievergoeding

Werknemers die op of na 1 juli 2015 zijn ontslagen kunnen onder omstandigheden recht hebben op een transitievergoeding. Indien een werknemer twee jaar of langer in dienst is geweest bij een werkgever op basis van een vast of een tijdelijk contract kan recht bestaan op een transitievergoeding bij ontslag. Dit recht bestaat ook als het contract niet wordt verlengd. Hiervoor is veelal vereist dat het initiatief voor het ontslag bij de werkgever ligt.

Recht op transitievergoeding bij eigen ontslag of tijdelijk dienstverband

Een werknemer heeft echter ook recht op een transitievergoeding als hij zelf ontslag neemt of een tijdelijk arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever. Wij raden u aan onze rekentool te gebruiken voor het berekenen van de transitievergoeding die in uw situatie geldt.

Hoogte van de transitievergoeding

De hoogte van een transitievergoeding wordt bepaald op basis van twee componenten, zijnde het maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding kan maximaal bestaan uit één bruto jaarsalaris. Indien het bruto jaarsalaris lager is dan € 75.000,- kan een transitievergoeding maximaal € 75.000,- bruto bedragen. Sinds 1 januari 2017 is dit bedrag door indexering € 77.000,- bruto.

Wat behoort tot het bruto maandloon in het kader van de transitievergoeding?

  • Bruto maandloon en voorts 1/12 van de vaste overeengekomen looncomponenten:
  • vakantiebijslag;
  • vaste eindejaarsuitkering;
  • structurele overwerkvergoeding;
  • vaste ploegentoeslag;
  • de gemiddelde variabele overeengekomen looncomponenten over drie kalenderjaren (hierbij kan worden gedacht aan een winstuitkering/ een bonus).

Welke zaken behoren niet tot bruto maandloon?

De auto van de zaak en de onkostenvergoeding worden niet meegenomen bij het berekenen van de transitievergoeding. Evenmin worden meegenomen een werkgeversbijdrage in de ziektekostenpremie en een werkgeversaandeel in de pensioenpremie meegenomen in de berekening. Tot slot worden incidentele en niet overeengekomen looncomponenten niet meegenomen in het berekenen van de pensioenpremietransitievergoeding.

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen

Een werknemer heeft géén recht op een transitievergoeding als hij nog géén twee jaar in dienst is geweest, of als zijn ontslag het gevolg is van diens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten.

Geen transitievergoeding bij medewerkers <18 jaar

Er bestaat voorts geen recht op een transitievergoeding voor een werknemer die bij zijn ontslag nog geen achttien jaar is én gemiddeld niet meer dan twaalf uur per week werkt.

Geen transitievergoeding bij ontslag door AOW-leeftijd

Een recht op transitievergoeding bestaat ook niet als de werknemer is ontslagen vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd of een andere pensioengerechtigde leeftijd.

Geen transitievergoeding bij failliete werkgever

Voorts bestaat geen recht op een transitievergoeding als de werkgever failliet is, uitstel van betaling heeft of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (WSNP) van toepassing is op de werkgever.

Geen transitievergoeding bij aanbieding andere voorziening

Indien de van toepassing zijnde cao een gelijkwaardige voorziening ten behoeve van een transitievergoeding bevat, bestaat evenmin recht op een transitievergoeding.

Geen transitievergoeding bij verlenging contract

Tot slot bestaat geen recht op een transitievergoeding als de werkgever de werknemer aanbiedt het contract voor bepaalde tijd te verlengen voordat dit contract afloopt. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer het aanbod van de werkgever accepteert.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media