Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Nietigheid ontslag

Vóór de komst van de WWZ in 2015 kon een werknemer na een ontslag op staande voet gedurende een half jaar buitengerechtelijk het ontslag vernietigen. Dat kon door middel van een brief aan de werkgever. In de meeste gevallen startte de werknemer daarna een kort geding en/of een bodemprocedure waarin loondoorbetaling werd gevorderd. Hier werd de rechter dan ook gevraagd om de werkgever te gebieden om de werknemer weer toe te laten tot zijn werkzaamheden.

Ontslag op staande voetper 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 kan een ontslag staande voet alleen nog worden vernietigd door de kantonrechter. Ten behoeve hiervan zal een werknemer een verzoekschrift moeten indienen binnen twee maanden na het ontslag op staande voet. In het verzoekschrift zal de werknemer voorts een verzoek moeten doen tot doorbetaling van loon en toekenning van de transitievergoeding en eventueel een verzoek om een (aanvullende) billijke vergoeding.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media