Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Ontslagvergunning UWV

De werkgever kan toestemming vragen aan het UWV om een werknemer te ontslaan bij bedrijfseconomische redenen en in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Ontslagvergunning aanvragen bij UWV

Een werkgever vraagt het UWV in deze gevallen om een ontslagvergunning. Hierbij zal hij de redenen van het ontslag moeten onderbouwen. Daarnaast zal een werkgever moeten aantonen dat hij voldoende heeft gedaan om het ontslag te voorkomen. Dit zal hieronder nader worden toegelicht.

Cao: ontslagcommissie in plaats van UWV

Het is mogelijk dat bij cao een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, die de ontslagaanvraag behandelt, in plaats van het UWV.

Ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Hierbij kan aan de volgende redenen worden gedacht:

• de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
• werkvermindering;
• organisatorische en/of technologische veranderingen,
• (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
• een bedrijfsverhuizing;
• vervallen van een loonkostensubsidie.

Ontslag via afspiegelingsbeginsel

Bovenstaande redenen zullen moeten worden onderbouwd. Bovendien moet de juiste volgorde voor ontslag worden aangehouden (het zgn. afspiegelingsbeginsel). Hierbij worden werknemers met vergelijkbare (‘uitwisselbare’) functies ingedeeld in leeftijdsgroepen. Binnen elke leeftijdsgroep wordt bekeken wie er het laatst is bijgekomen. Deze werknemers komen als eerste voor ontslag in aanmerking.

Verweer voeren tegen ontslag

De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om te reageren (‘verweer te voeren’) tegen de ontslagaanvraag.

Ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Langdurige arbeidsongeschiktheid kan ook reden vormen voor een ontslagaanvraag. De werkgever moet in dat geval aantonen dat:

• de werknemer door ziekte of gebreken zijn werk niet kan doen;
• de werknemer niet binnen 26 weken kan herstellen voor het verrichten van zijn werk;
• de werknemer niet binnen 26 weken zijn werk in aangepaste vorm kan verrichten;
• de werknemer niet binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie. Ook niet met behulp van scholing;
• de termijn van loondoorbetalingverplichting bij ziekte (meestal 104 weken) voorbij is.

De werknemer wordt ook in dit geval in de gelegenheid gesteld zich te verweren tegen de ontslagaanvraag.

Ageren tegen beslissing UWV kan bij de kantonrechter

Het is niet mogelijk tegen een beslissing van het UWV in bezwaar te gaan. Wel kunnen zowel de werknemer als de werkgever binnen twee maanden naar de kantonrechter stappen.

Mogelijkheden werkgever bij afwijzing ontslagaanvraag

Als een ontslagaanvraag wordt afgewezen, kan de werkgever bij de kantonrechter om ontbinding verzoeken. Vervolgens zijn hoger beroep en cassatie mogelijk.

Mogelijkheden werknemer tegen verleende opzegging arbeidscontract

Wanneer de werknemer wil ageren tegen een verleende opzegging moet hij de kantonrechter verzoeken om vernietiging of herstel van de arbeidsovereenkomst. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om in plaats daarvan een billijke vergoeding te vragen.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media