Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst, wordt ook wel ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. In een regeling wordt vastgelegd onder welke voorwaarden partijen uit elkaar gaan. Bij deze voorwaarden kan onder meer worden gedacht aan:

• de einddatum van het dienstverband;
• een ontslagvergoeding;
• wel of niet vervallen van concurrentiebeding;
• uitbetaling niet opgenomen vakantiedagen;
• overnemen bedrijfseigendommen zoals een laptop of een auto.

Veiligstellen WW bij (dreigend) ontslag

Het is – anders dan voorheen – niet langer nodig om te protesteren tegen (dreigend) ontslag voor het behoud van ww-rechten. Tegenwoordig mag een werknemer meewerken aan zijn ontslag in geval van bijvoorbeeld bedrijfseconomische omstandigheden of een verschil van inzicht over hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Voorwaarde voor behoud van recht op WW

Een voorwaarde voor behoud van recht op WW is wel dat de werkgever het initiatief neemt tot het aangaan van de vaststellingsovereenkomst. Dit wordt veelal letterlijk in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. In de vaststellingsovereenkomst dient voorts te worden opgenomen dat de werknemer geen verwijt treft. Anders gezegd: er is geen sprake van een dringende reden voor ontslag, zoals bijvoorbeeld diefstal, fraude of bedreiging door de werknemer.

Gevolgen van ontslag in vaststellingovereenkomst

Een werkgever heeft de verplichting om een werknemer te informeren over de gevolgen van ontslag via een vaststellingsovereenkomst. De werkgever dient zijn werknemer bovendien de gelegenheid te geven desgewenst advies in te winnen.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media