Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Hoger beroep bij ontbindingsbeschikking

Anders dan voorheen is het onder de WWZ mogelijk om in hoger beroep en cassatie te gaan tegen een uitspraak van de rechter of het UWV. Dit betekent dat een werkgever na een afgewezen ontbindingsverzoek bij de kantonrechter, daartegen hoger beroep kan instellen. Een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is ontbonden kan eveneens deze beslissing aanvechten in hoger beroep.

Hoger beroep procedures bij ontbindingsbeschikking

Bij het hoger beroep kunnen partijen verzoeken de arbeidsovereenkomst (al dan niet) te ontbinden, de arbeidsovereenkomst te herstellen, de opzegging van de arbeidsovereenkomst te vernietigen, of deze opzegging in stand te houden. Voorts kan hoger beroep worden ingesteld in het geval partijen het niet eens zijn met de hoogte van of het ontbreken van een vergoeding.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media