Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Ontslagprocedure

Hieronder zullen diverse ontslagprocedures worden toegelicht.

Ontslagprocedure met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijdse goedvinden. Hierbij sluiten werknemer en werkgever een overeenkomst (een zgn. vaststellingsovereenkomst) waarin de voorwaarden zijn opgenomen waaronder het dienstverband eindigt.

Ontslagprocedure via het UWV

Ontslag via het UWV. Dit betreft de situatie waarin de werkgever een aanvraag indient bij het UWV ten behoeve van een ontslagvergunning voor één of meerdere werknemers vanwege bedrijfseconomische omstandigheden.

Ontslagprocedure via de kantonrechter

Bij ontslag via de kantonrechter dient een werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in bij de rechtbank. Dit verzoek moet zijn gebaseerd op ‘in de persoon gelegen omstandigheden’ die maken dat de arbeidsovereenkomst niet langer kan voortduren.

Ontslagprocedure bij ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet. Hierbij wordt het dienstverband met onmiddellijke ingang opgezegd door (veelal) de werkgever vanwege een dringende reden. Aangezien het hier gaat om een vergaande maatregel, is een ontslag op staande voet aan strenge eisen gebonden.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media