Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Kennelijk onredelijk ontslag

Met ingang van 1 juli 2015 is de kennelijk onredelijk ontslagprocedure vervallen. Voorheen zag deze procedure er in grote lijnen als volgt uit.

Vervallen procedure kennelijk onredelijk ontslag

Er kon onder omstandigheden sprake zijn van kennelijk onredelijk ontslag in het geval de arbeidsovereenkomst eindigde door opzegging van de werkgever. In dat geval kon een werknemer aan de kantonrechter vragen om aan hem of haar een schadevergoeding toe te kennen. Dit kon bijvoorbeeld indien de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder opgave van reden had opgezegd, of met opgave van een voorgewende of valse reden.

Kennelijk onredelijk ontslagprocedure ook bij benadeling werknemer

Daarnaast lag een kennelijk onredelijk ontslagprocedure in de rede indien de gevolgen van het ontslag voor de werknemer te ernstig waren in vergelijking tot het belang van de werkgever bij het ontslag. Daarnaast was deze procedure mogelijk voor de werknemer die in het kader van de re-organisatie werd uitgekozen voor een ontslag terwijl in het kader van het afspiegelingsbeginsel eigenlijk een andere werknemer voor ontslag had moeten worden voorgedragen

Sinds 1 juli 2015 kan arbeidsovereenkomst worden hersteld

Sinds 1 juli 2015 kan een kantonrechter op verzoek van de werknemer de werkgever veroordelen om de arbeidsovereenkomst te herstellen. Dit was voorheen niet mogelijk.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media