Blog

Dit is de blogpagina van AMS advocaten. Onze advocaten bloggen vooral aan de hand van actualiteiten over het recht.

Werknemer hervat werk niet na ziekte: werkweigering?

Door in Arbeidsrecht op mei 11, 2017

Advocaat arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een werknemer zegt zich niet in staat te voelen om te werken. Ondanks het advies van de arboarts dat hij arbeidsgeschikt wordt bevonden. Maakt de werknemer zich schuldig aan (onterechte) werkweigering en levert dit voldoende grond op voor ontslag? In een recente arbeidszaak buigt het hof zich over deze kwestie. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten vat de uitspraak samen.

Lees verder over: Werknemer hervat werk niet na ziekte: werkweigering?

Ontslag op staande voet wegens vals contract met zoon

Door in Arbeidsrecht op mei 4, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Familieleden op de loonlijst zetten zonder dat ze enig werk verrichten? Het zijn niet alleen (Franse) politici die dat doen. Ook bij stichtingen en andere non-profit organisaties kan het voorkomen. Juist in kleine organisatie waar de bestuursleden en andere medewerkers grote vrijheden genieten, ligt het risico op misbruik van gelden op de loer. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt een zaak waarin een werknemer fraudeerde met het arbeidscontract van haar zoon.

Lees verder over: Ontslag op staande voet wegens vals contract met zoon

Strikt relatiebeding ter bescherming bedrijfsbelangen: werkt het? 

Door in Arbeidsrecht op mei 1, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een werknemer heeft een aanbod gekregen van een ander bedrijf. Hij zegt zijn huidige baan op en wil overstappen naar het andere bedrijf. De werkgever houdt dit echter tegen. Volgens het relatiebeding mag een werknemer niet binnen twee jaar na beëindiging van het dienstverband in dienst treden bij een relatie. Is dit relatiebeding in deze situatie onredelijk of mag de werkgever strikte naleving verlangen? Het hof deed hierover uitspraak. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de zaak.

Lees verder over: Strikt relatiebeding ter bescherming bedrijfsbelangen: werkt het? 

Ontslag mogelijk bij overtreding Arbeidstijdenwet door werknemer?

Door in Arbeidsrecht op april 18, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Door het hebben van meerdere dienstverbanden bij verschillende werknemers bestaat de kans dat de Arbeidstijdenwet wordt overtreden. Een werkgever heeft er belang bij dat de Arbeidstijdenwet wordt nageleefd, omdat bij een overtreding de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een boete kan opleggen aan de werkgever. De kantonrechter heeft zich in onderhavige zaak uitgelaten over de vraag of het mogelijk is dat een werkgever het dienstverband met een werknemer beëindigd om te voorkomen dat de Arbeidstijdenwet wordt overtreden. Advocaat Mariëlle de Wild licht de uitspraak van de kantonrechter toe.

Lees verder over: Ontslag mogelijk bij overtreding Arbeidstijdenwet door werknemer?

Werkgever wil loon met lening verrekenen: mag dat?

Door in Arbeidsrecht op april 11, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

In een recent arbeidsgeschil maken zowel werkgever als werknemer aanspraak op bedragen die zij over en weer aan elkaar verschuldigd zouden zijn. Mag de werkgever een beroep op verrekening doen? Of is er sprake van onverschuldigde betaling? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de uitspraak van de kantonrechter toe.

Lees verder over: Werkgever wil loon met lening verrekenen: mag dat?

MUP-overeenkomst: wel of geen loon over wachttijd?

Door in Arbeidsrecht op april 6, 2017

Advocaat arbeidsrecht - AMS advocaten in Amsterdam en Naarden

Flexwerkers zijn niet meer weg te denken uit onze huidige arbeidsmarkt. Steeds meer ondernemingen werken met oproepcontracten zoals een MUP-overeenkomst. Een MUP-overeenkomst is een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. De werkgever is verplicht de werknemer op te roepen als er werk is en de werknemer is in beginsel verplicht aan de oproep gehoor te geven. In een recent arbeidsgeschil stond het hof voor de vraag of de werkneemster recht op loon had voor de periode waarin zij stand-by stond. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de zaak toe.

Lees verder over: MUP-overeenkomst: wel of geen loon over wachttijd?

Werkgever stelt loonstop in wegens niet meewerken aan re-integratie

Door in Arbeidsrecht op april 3, 2017

Advocaat arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

In deze zaak krijgt een werknemer van een telecommunicatiebedrijf een burn-out en raakt arbeidsongeschikt. Het re-integratietraject verloopt zeer moeizaam. Op een gegeven moment zet de werkgever de loondoorbetaling daarom stop. De werknemer accepteert dit niet en stapt naar de rechter. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt het arrest in kort geding van het hof.

Lees verder over: Werkgever stelt loonstop in wegens niet meewerken aan re-integratie

Ontslag wegens diefstal: bijwerking van medicijngebruik?

Door in Arbeidsrecht op maart 30, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

In een opmerkelijke arbeidszaak deed het hof onlangs uitspraak. Een werknemer was op staande voet ontslagen nadat zij € 70,- uit de portemonnee van haar collega had gestolen. De werknemer stelde dat het ontslag onterecht gegeven was. Het gedrag kon haar niet worden aangerekend. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten, gespecialiseerd in ontslagzaken, licht de uitspraak toe.

Lees verder over: Ontslag wegens diefstal: bijwerking van medicijngebruik?

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media