Blogs van Sander Schouten

Belangenafweging bij overtreding concurrentiebeding

Door in Arbeidsrecht op september 26, 2017

Advocaat arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een werknemer van bedrijf A verkast naar bedrijf B. Bedrijf A stelt dat de werknemer het concurrentiebeding overtreedt, aangezien bedrijf B in precies dezelfde branche werkzaam is en de werknemer dezelfde werkzaamheden verricht. Is het concurrentiebeding nog van kracht en welke belangen worden tegen elkaar afgewogen? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht het vonnis van de rechtbank toe.Lees verder over: Belangenafweging bij overtreding concurrentiebeding

Verpleegkundige gunt alcoholist-patient glas wijn: verwijtbaar handelen?

Door in Arbeidsrecht op september 6, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een psychiatrisch verpleegkundige staat tijdens een wandeling buiten de gesloten inrichting een (gedwongen opgenomen) patiënte toe om een glas wijn te drinken. Tijdens een wandeling enkele dagen later loopt de patiënte en wordt thuis in zeer beschonken toestand aangetroffen. Een klacht van de familie volgt en de werkgever wil de verpleegkundige ontslaan. Heeft zij inderdaad verwijtbaar gehandeld? Advocaat ontslagrecht Sander Schouten bespreekt deze arbeidszaak.Lees verder over: Verpleegkundige gunt alcoholist-patient glas wijn: verwijtbaar handelen?

Ontbindingsgrond aanwezig maar ontbinding toch afgewezen?

Door in Arbeidsrecht op juli 11, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moet hij ontbinding verzoeken bij de kantonrechter of het UWV. De werkgever moet aangeven welke wettelijke ontbindingsgrond hij aan dit verzoek ten grondslag legt. De kantonrechter beoordeelt of de gestelde ontbindingsgrond aanwezig is. De kantonrechter kan niet op een andere grond dan welke door de werkgever is aangevoerd ontbinden. Dat dit soms tot een ongelukkig resultaat leidt, blijkt uit het volgende blog waarin advocaat arbeidsrecht Sander Schouten een recente zaak toelicht.Lees verder over: Ontbindingsgrond aanwezig maar ontbinding toch afgewezen?

Wanneer verliest een concurrentiebeding haar werking? AMS legt uit!

Door in Arbeidsrecht op juni 6, 2017

Een concurrentiebeding kan een werknemer behoorlijk in de weg zitten als hij een nieuwe baan wilt zoeken. Maar een concurrentiebeding moet wel aan een aantal criteria voldoen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt een recent arbeidsgeschil waarin deze criteria aan de orde kwamen.Lees verder over: Wanneer verliest een concurrentiebeding haar werking? AMS legt uit!

Verstoorde arbeidsverhouding: ontslag werknemer terecht?

Door in Arbeidsrecht op juni 1, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een werkgever wil een werkneemster ontslaan omdat ze niet goed in de groep ligt en haar werk onder de maat is. Zij is het er niet mee eens. Advocaat Sander Schouten, gespecialiseerd in ontslagrecht, bespreekt een recente arbeidszaak.Lees verder over: Verstoorde arbeidsverhouding: ontslag werknemer terecht?

Werknemer hervat werk niet na ziekte: werkweigering?

Door in Arbeidsrecht op mei 11, 2017

Advocaat arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een werknemer zegt zich niet in staat te voelen om te werken. Ondanks het advies van de arboarts dat hij arbeidsgeschikt wordt bevonden. Maakt de werknemer zich schuldig aan (onterechte) werkweigering en levert dit voldoende grond op voor ontslag? In een recente arbeidszaak buigt het hof zich over deze kwestie. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten vat de uitspraak samen.Lees verder over: Werknemer hervat werk niet na ziekte: werkweigering?

Ontslag op staande voet wegens vals contract met zoon

Door in Arbeidsrecht op mei 4, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Familieleden op de loonlijst zetten zonder dat ze enig werk verrichten? Het zijn niet alleen (Franse) politici die dat doen. Ook bij stichtingen en andere non-profit organisaties kan het voorkomen. Juist in kleine organisatie waar de bestuursleden en andere medewerkers grote vrijheden genieten, ligt het risico op misbruik van gelden op de loer. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt een zaak waarin een werknemer fraudeerde met het arbeidscontract van haar zoon.Lees verder over: Ontslag op staande voet wegens vals contract met zoon

Strikt relatiebeding ter bescherming bedrijfsbelangen: werkt het? 

Door in Arbeidsrecht op mei 1, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een werknemer heeft een aanbod gekregen van een ander bedrijf. Hij zegt zijn huidige baan op en wil overstappen naar het andere bedrijf. De werkgever houdt dit echter tegen. Volgens het relatiebeding mag een werknemer niet binnen twee jaar na beëindiging van het dienstverband in dienst treden bij een relatie. Is dit relatiebeding in deze situatie onredelijk of mag de werkgever strikte naleving verlangen? Het hof deed hierover uitspraak. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de zaak.Lees verder over: Strikt relatiebeding ter bescherming bedrijfsbelangen: werkt het? 

Werkgever wil loon met lening verrekenen: mag dat?

Door in Arbeidsrecht op april 11, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

In een recent arbeidsgeschil maken zowel werkgever als werknemer aanspraak op bedragen die zij over en weer aan elkaar verschuldigd zouden zijn. Mag de werkgever een beroep op verrekening doen? Of is er sprake van onverschuldigde betaling? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de uitspraak van de kantonrechter toe.Lees verder over: Werkgever wil loon met lening verrekenen: mag dat?

MUP-overeenkomst: wel of geen loon over wachttijd?

Door in Arbeidsrecht op april 6, 2017

Advocaat arbeidsrecht - AMS advocaten in Amsterdam en Naarden

Flexwerkers zijn niet meer weg te denken uit onze huidige arbeidsmarkt. Steeds meer ondernemingen werken met oproepcontracten zoals een MUP-overeenkomst. Een MUP-overeenkomst is een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht. De werkgever is verplicht de werknemer op te roepen als er werk is en de werknemer is in beginsel verplicht aan de oproep gehoor te geven. In een recent arbeidsgeschil stond het hof voor de vraag of de werkneemster recht op loon had voor de periode waarin zij stand-by stond. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de zaak toe.Lees verder over: MUP-overeenkomst: wel of geen loon over wachttijd?

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media