Werknemer hervat werk niet na ziekte: werkweigering?

Door in Arbeidsrecht op mei 11, 2017 3 minuten leestijd

Advocaat arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een werknemer zegt zich niet in staat te voelen om te werken. Ondanks het advies van de arboarts dat hij arbeidsgeschikt wordt bevonden. Maakt de werknemer zich schuldig aan (onterechte) werkweigering en levert dit voldoende grond op voor ontslag? In een recente arbeidszaak buigt het hof zich over deze kwestie. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten vat de uitspraak samen.

 

 

Werknemer tweemaal arbeidsongeschikt bevonden

Werknemer in deze zaak was als schoonmaker in dienst bij werkgever. Hij werd in 2014 arbeidsongeschikt bevonden wegens psychische klachten. De werknemer werkte behalve voor werkgever ook als beveiliger voor Securitas. Tijdens een re-integratietraject viel werknemer weer uit. Hij meldde zich weer ziek.

Advies arboarts: werknemer is arbeidsgeschikt

De arboarts van werkgever heeft eind 2015 aangegeven dat werknemer niet (meer) arbeidsongeschikt is. Toch heeft werknemer zich na hervatting van zijn werk weer ziek gemeld. Na een bezoek aan de arboarts heeft de arboarts laten weten niet van zijn standpunt af te wijken. Werknemer was gewoon in staat te werken, aldus de arboarts. Werknemer heeft zijn werk niet hervat.

Werkgever verzoekt om ontbinding arbeidsovereenkomst

Werkgever heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als grond hiervoor gaf zij aan dat er sprake was van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Er was namelijk volgens werkgever sprake van onterechte werkweigering. De kantonrechter wijst het verzoek toe.

Hof: geen sprake van verwijtbaar handelen door werknemer

In hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
staat het hof voor de vraag of het ontslag terecht was gegeven. Het hof is van oordeel dat werknemer zich niet zodanig verwijtbaar heeft gedragen dat sprake was van werkweigering. Er was namelijk sprake van een bijzondere situatie.

Tegenstrijdig advies van andere bedrijfsarts

De bedrijfsarts van Securitas (de andere werkgever van werknemer) heeft namelijk wel in dezelfde periode geoordeeld dat er sprake was van arbeidsongeschiktheid. Sterker nog, na de periode dat werknemer door de arboarts van werkgever was onderzocht heeft zich een aanzienlijke verslechtering voorgedaan van zijn klachten.

Hof: arboarts werkgever heeft onzorgvuldig gehandeld

Werknemer heeft herhaaldelijk gevraagd aan de arboarts van werkgever om contact te zoeken met de bedrijfsarts van Securitas. Dit heeft de arboarts nagelaten. Het hof acht dit onzorgvuldig gezien de toelichting van werknemer op de situatie. Het is duidelijk dat de gezondheidstoestand van werknemer wezenlijk anders was op de dag dat hij zijn werk had moeten hervatten, dan de dag toen hij werd onderzocht door de arboarts.

Bedrijfsarts Securitas: werken zou klachten verslechten

Daar komt bij dat werknemer door de bedrijfsarts van Securitas was afgeraden weer aan het werk te gaan, omdat dit tot een verslechtering van zijn klachten zou kunnen leiden. Werkgever was ook op de hoogte van dit dilemma. Werknemer heeft dit in verschillende e-mails gemeld. Werknemer heeft zelfs voorgesteld onbetaald verlof op te nemen. Werkgever heeft dit echter geweigerd.

Hof: geen sprake van onterechte werkweigering

Gezien deze omstandigheden is het hof van mening dat werknemer kon en mocht menen dat zijn medische situatie zodanig was dat van hem redelijkerwijs niet kon worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden zou verrichten of weer zou beginnen met re-integratie. Van verwijtbaar handelen is aldus geen sprake. Het ontslag op staande voet is ten onrechte gegeven.

Sander Schouten - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Sander Schouten Sander legt zich voornamelijk toe op het arbeidsrecht. Hij procedeert en adviseert over onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid, ontslag en reorganisatie Volg Sander ook op Google, LinkedIn of Twitter.

Sander is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media