Werkgever vordert de vondst van werknemer van €15.100

Door in Arbeidsrecht op januari 19, 2017 3 minuten leestijd

Advocaat arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

In 2015 vindt een werknemer bij de uitvoering van zijn werkzaamheden een groot geldbedrag. Zijn werkgever vordert afgifte, en stelt eigenaar te zijn van de vondst. Wie is de (eerlijke) vinder, en wie mag het geld houden? In 2015 oordeelde de rechtbank dat werknemer het geld mocht houden. Werkgever ging vervolgens in hoger beroep Ons burgerlijk procesrecht kent het beginsel dat er onderzocht wordt in twee instanties: een ieder heeft het recht op een nieuwe behandeling van de zaak door een hogere rechter.
» Meer over hoger beroep
hoger beroep
. advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
Advocaat
Heleen Ceelen bespreekt de recentelijke uitspraak van het hof Den Haag die het verhaal een andere wending gaf.

 

Werknemer vindt enveloppen met geld in printer

Een werknemer van een afvalverwerkingsbedrijf vindt tijdens het demonteren van elektronische apparatuur een viertal enveloppen met daarin € 15.100,- in een oude printer die is aangeboden bij de milieustraat. Hoewel de werknemer de vondst in eerste instantie wilde delen met een andere collega, wordt hiervan afgezien. De werknemer doet aangifte en meldt de vondst bij zijn werkgever.

Werkgever eist afgifte van de geldvondst

Zijn werkgever eist hierop afgifte, en doet aangifte van verduistering in dienstbetrekking als de werknemer dit weigert. Het OM stelt geen vervolging in, waarop de werkgever primair afgifte van het bedrag vordert in een civiele procedure.

Rechtbank: wijst vordering van werkgever af

De rechtbank concludeert dat het de werknemer is die het geld heeft gevonden, en de werknemer heeft gedaan wat van een vinder van een onbeheerde zaak op grond van de wet wordt verwacht. Omdat vinden geen rechtshandeling Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met rechtsgevolg.
» Meer over rechtshandeling
rechtshandeling
is die namens een ander kan worden verricht, oordeelt de rechtbank dat de werknemer het geld niet heeft gevonden namens zijn werkgever, en wijst de vordering van de werkgever af.

Wie is de ”eerlijke” vinder van het geld?

In hoger beroep stelt de werkgever aanvullend dat zij, en niet de werknemer, als vinder moet worden aangemerkt nu de werknemer tijdens – door de werkgever opgedragen werkzaamheden – het geld vond. Het hof overweegt dat de rechter (gezien de wetsgeschiedenis) de inhoud van het begrip ‘vinder’ nader moet uitleggen en daarbij alle omstandigheden van het geval moeten worden bezien. Met het oog op de bedrijfsactiviteiten van werkgever en het feit dat werknemer in opdracht De overeenkomst waarbij iemand anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten verrichten voor een opdrachtgever.
» Meer over opdracht
opdracht
van werkgever in een afgesloten ruimte apparaten demonteerde, maakte dat de vondst niet beruste op toeval. Zo oordeelt het hof dat werkgever als vinder van de enveloppen kan worden aangemerkt.

Hof: werkgever krijgt geld in beheer via omweg

Volgens het hof geeft het feit dat werkgever de vinder is hem echter nog niet per definitie het recht om het geld te revindiceren. Met een omweg, namelijk door vast te stellen dat de werkgever belang heeft bij het zelf beheren van het geld voor de eigenaar in verband met bepalingen omtrent de bevrijdende verjaring Verjaring betekent dat een rechtsvordering door verloop van een bepaalde tijd niet langer in rechte afdwingbaar is.
» Meer over verjaring
verjaring
van een rechtsvordering, concludeert het hof dat de werknemer zijn vondst aan zijn werkgever moet afgeven. Dit ondanks het feit dat de werkgever niet heeft voldaan aan de vereisten die wet aan een vinder stelt (aangifte en melding) en de werknemer wel.

Heleen Ceelen - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Heleen Ceelen Heleen Ceelen adviseert en procedeert met name op het gebied van het arbeidsrecht over onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid, ontslag en reorganisatie

Volg Heleen ook op Google of LinkedIn.

Heleen is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media