UWV aansprakelijk voor ten onrechte afgeven ontslagvergunning

Door in Arbeidsrecht op september 10, 2016 3 minuten leestijd

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en NaardenAdvocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

De rechtbank wees onlangs een interessante uitspraak over de aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van het UWV. Het UWV had een door de werkgever aangevraagde ontslagvergunning ten onrechte afgegeven. De benadeelde werknemer dagvaardde het UWV vervolgens en eiste schadevergoeding. De vraag was of het UWV aansprakelijk was voor een onrechtmatige daad Onrechtmatig handelen leidt tot aansprakelijkheid. In sommige gevallen geeft de wet aan dat een derde aansprakelijk is voor door een ander veroorzaakte schade.
» Meer over onrechtmatige daad
onrechtmatige daad
. advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
Advocaat
arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt de mogelijkheid om schade te verhalen bij onterechte beslissingen van het UWV.

 

Aanvraag ontslagvergoeding bij UWV

Aanleiding voor dit geschil was het volgende. Werkgever had voor werkneemster een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen. Werkgever stelde dat deze werkneemster de unieke functie van barmedewerker vervulde. Deze functie was niet uitwisselbaar met andere functies en dus was het afspiegelingsbeginsel niet van toepassing, aldus de werkgever. De werkneemster voerde gemotiveerd verweer tegen dit standpunt, maar het UWV volgde de werkgever en verleende de ontslagvergunning.

Kennelijk onredelijk ontslagprocedure bij kantonrechter

De werkneemster startte een kennelijk onredelijk ontslagprocedure (KOO-procedure) bij de kantonrechter. De kantonrechter oordeelde dat het ontslag kennelijk onredelijk was: de functies waren wel inwisselbaar en het afspiegelingsbeginsel had moeten worden gevolgd. Volgens het afspiegelingsbeginsel zou werkneemster niet in aanmerking komen voor ontslag.

Klachtencommissie: besluit UWV was onzorgvuldig

De werkneemster stelde een klacht in tegen het UWV naar aanleiding van het rechterlijke vonnis. De klachtencommissie stelde vast dat de beslissing van het UWV onzorgvuldig was geweest. Op basis van de informatie die het UWV destijds had, kon niet worden vastgesteld welke functie de werkneemster precies bekleedde. De conclusie dat dit dus een unieke functie was die niet uitwisselbaar was, kon niet worden gesteld zonder nader onderzoek, aldus de klachtencommissie.

Aansprakelijkheid UWV wegens onrechtmatige daad

Met dit oordeel en het vonnis van de kantonrechter in de hand, stapte de werkneemster vervolgens weer naar de rechter. Zij stelde het UWV aansprakelijk voor de door haar geleden schade: ruim € 20.000 aan advocaatskosten die de werkneemster heeft moeten maken om in de kennelijk onredelijk ontslagprocedure haar ontslag -met succes- aan te vechten.

Advocaatskosten direct gevolg van onrechtmatig besluit UWV

De rechter stelt voorop dat het UWV onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
heeft gehandeld. Immers, zij heeft haar zorgvuldigheidsnorm geschonden. De vraag is vervolgens of de schade in causaal verband staat met deze normschending. De rechtbank meent dat dit het geval is. De advocaatskosten die werkneemster heeft gemaakt zijn het directe gevolg van de onrechtmatige daad van het UWV. Immers, als het UWV niet ten onrechte de ontslagvergunning had verleend had de werkneemster geen procedure bij de kantonrechter hoeven starten.

Arbeidsrecht advocaten bij aanvechten onterecht ontslag

Het UWV voert nog aan dat niet de volledige advocaatskosten als schade kunnen worden toegewezen, maar slechts een forfaitair bedrag. De rechtbank denkt hier anders over. Het uitgangspunt van forfaitaire begroting van proceskosten geldt alleen tussen de partijen bij een procedure. Het UWV was geen partij in de KOO-procedure, hierdoor kan zij geen beroep doen op dit uitgangspunt. Bovendien geldt dat de pleger van een onrechtmatige daad gehouden is de benadeelde, in beginsel, de volledige schade te vergoeden. De rechtbank veroordeelt het UWV daarom dus tot betaling van de volledige schade van € 20.000.

Sander Schouten - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Sander Schouten Sander legt zich voornamelijk toe op het arbeidsrecht. Hij procedeert en adviseert over onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid, ontslag en reorganisatie Volg Sander ook op Google, LinkedIn of Twitter.

Sander is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media