Ontslagaanvraag werkneemster wegens allergie voor hond baas

Door in Arbeidsrecht op januari 9, 2017 3 minuten leestijd

Advocaat arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een ontslagaanvraag vanwege een arbeidsgeschil komt iedere dag wel langs bij de kantonrechter. Maar laatst deed zich wel een heel bijzondere zaak voor: een werkneemster vroeg ontslag omdat zij allergisch was voor de hond van de baas. Bovendien vorderde ze een billijke vergoeding: de baas zou ondanks de klachten van werkneemster, weigeren zijn hond thuis te laten. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht de casus toe.

 

Klachten werkneemster door aanwezigheid hond

Een jaar nadat werkneemster bij werkgever in dienst trad, bracht de werkgever zijn hond dagelijks mee naar kantoor. De hond kon kennelijk moeilijk alleen thuis zijn. De werkneemster viel niet lang daarna uit met verkoudheidsklachten. Uit nader onderzoek kwam naar voren dat zij te kampen had met een allergie voor huisstofmijt en honden.

Ziekteverzuim werkneemster was werkgerelateerd

Omdat het ziekteverzuim werkgerelateerd was, diende de werkgever maatregelen te nemen. De werkgever is immers verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden. Het tapijt in kantoor werd vervangen door laminaat en er werd een professioneel schoonmaakbedrijf ingehuurd. Het mocht echter niet baten, want de hond bleef gewoon aanwezig.

Werkneemster vraagt ontslag aan vanwege houding werkgever

De weigerachtige houding van de werkgever dreef de werkneemster tot wanhoop. Zij diende een ontslagaanvraag in op grond van artikel 7:671c BW. In dit artikel is bepaald dat de kantonrechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
kan ontbinden wegens omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.

Rechter: een hond op kantoor is niet normaal

De kantonrechter overweegt dat het houden van een hond op een kantoor geen algemeen normaal gebruik is. De hond was evenmin reeds bij aanvang van het dienstverband op kantoor zodat werkgeefster geen rekening hoefde te houden met de aanwezigheid van een hond op kantoor. Volgens de kantonrechter dient een werkgever maatregelen te nemen ingeval een werknemer zodanige hinder ondervindt van de hond dat dit van invloed is op de gezondheid van de werknemer. Dit kan allergie zijn, maar bijvoorbeeld ook angst. De meest voor de hand liggende maatregel is in dat geval het thuislaten van de hond.

Hond was “relatief klein probleem” volgens rechter

De rechter acht voorts dat de hond op kantoor een “relatief klein probleem was dat eenvoudig opgelost had kunnen worden”: breng de hond niet meer naar kantoor. Waarom dit persé moest is niet onderbouwd door de werkgever. Er waren immers andere oplossingen denkbaar behalve het (alleen) thuislaten van de hond.

Schending goed werkgeverschap en verplichtingen Arbo-wet

Het verwijt van werkneemster dat werkgever het belang van de hond (althans van de werkgever) verkiest boven de gezondheid van werkneemster, deelt de kantonrechter. Door de hond (ondanks de klachten) op kantoor te houden negeert werkgever de gezondheidsklachten van werkneemster en lijkt hij haar niet serieus te nemen. Hij handelt daarmee in strijd met de eisen van goed werkgeverschap en de verplichtingen op grond van de Arbeidsomstandighedenwet. Naar het oordeel van de kantonrechter is het handelen en nalaten van werkgever dan ook ernstig verwijtbaar. De ontbinding wordt toegewezen met toekenning van de gevorderde transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Sander Schouten - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Sander Schouten Sander legt zich voornamelijk toe op het arbeidsrecht. Hij procedeert en adviseert over onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid, ontslag en reorganisatie Volg Sander ook op Google, LinkedIn of Twitter.

Sander is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media