Ontslag op staande voet wegens vals contract met zoon

Door in Arbeidsrecht op mei 4, 2017 3 minuten leestijd

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Familieleden op de loonlijst zetten zonder dat ze enig werk verrichten? Het zijn niet alleen (Franse) politici die dat doen. Ook bij stichtingen en andere non-profit organisaties kan het voorkomen. Juist in kleine organisatie waar de bestuursleden en andere medewerkers grote vrijheden genieten, ligt het risico op misbruik van gelden op de loer. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt een zaak waarin een werknemer fraudeerde met het arbeidscontract van haar zoon.

 

Stichting sluit arbeidsovereenkomst met zoon werknemer

Werkgever is een stichting Een stichting is een door een rechtshandeling in het leven geroepen rechtspersoon zonder leden of aandeelhouders.
» Meer over stichting
stichting
die zich bezighoudt met de conservatie en restauratie van schilderijen en andere kunst. Werknemer was aangesteld als hoofd financiën en personeelszaken. De zoon van werkneemster is in 2011 in dienst getreden als algemeen medewerker. Dit contract Een akte (schriftelijke vastlegging) van een overeenkomst.
» Meer over contract
contract
is uiteindelijk omgezet in een vast contract. De zoon heeft tot en met 2016 loon ontvangen.

Fraude door hoofd personeelszaken: ontslag op staande voet

Vanaf 2015 heeft de zoon echter nagenoeg geen werkzaamheden meer verricht. Het bestuur van werkgever was niet op de hoogte van het contract met de zoon. Achteraf is gebleken dat de zoon het vast contract nodig heeft gehad om een hypotheek te krijgen en een starterslening. Op grond van deze fraude heeft werkgever werknemer op staande voet ontslagen.

Bestuur was niet op de hoogte van arbeidsovereenkomst

De werkneemster voert in de procedure aan dat de bestuursleden wel op de hoogte waren. Dit kan zij echter niet bewijzen. Werkgever wijst erop dat werknemer een keer het bestuur een overzicht van personeel heeft verstrekt waarop de naam van haar zoon niet op stond. Bovendien heeft werknemer, vlak voor zij werd ontslagen een verklaring getekend waarin is vermeld dat de voorzitter van de Raad van Bestuur niet op de hoogte was van het bestaan van een “vast full-timecontract”.

Verklaring is dwingendrechtelijk bewijs

De rechter overweegt dat die verklaring als onderhandse akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte
akte
dwingend bewijs In het Nederlandse procesrecht geldt als hoofdregel dat de rechter alleen die feiten of rechten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen, die in de rechtszaak aan hem ter kennis zijn gekomen of zijn gesteld en die zijn komen vast te staan.
» Meer over bewijs
bewijs
oplevert. Het standpunt van werknemer dat zij de verklaring ongelezen ondertekend heeft, doet daar niet aan af. Dit vindt de kantonrechter niet geloofwaardig aangezien werknemer als hoofd personeelszaken geacht moet worden te weten welk belang aan een dergelijke verklaring gehecht wordt.

Rechter: ontslag op staande voet is terecht

De kantonrechter acht voldoende aannemelijk dat werknemer het bestaan van het arbeidsovereenkomst met de zoon heeft verzwegen. Dit levert voldoende grond op om werknemer op staande voet te ontslaan.

AMS Advocaten bij ontslag na fraude

Het is natuurlijk erg vervelend als er fraude wordt ontdekt binnen een onderneming. Hoewel fraude in het algemeen een reden voor ontslag (op staande voet) oplevert, doet een werkgever er goed aan om gedegen onderzoek naar het fraudeleuze handelen in te stellen. Vervolgens moet de correcte wijze van ontslag worden gevolgd. Bij ontslag op staande voet is vereist dat de reden van het ontslag onverwijld wordt gemeld aan de betreffende werknemer. Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Sander Schouten - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Sander Schouten Sander legt zich voornamelijk toe op het arbeidsrecht. Hij procedeert en adviseert over onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid, ontslag en reorganisatie Volg Sander ook op Google, LinkedIn of Twitter.

Sander is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media