Herplaatsing van een werknemer binnen een concern: wanneer kan het?

Door in Arbeidsrecht op juni 7, 2017 4 minuten leestijd

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een werkgever kan een werknemer alleen ontslaan als daar (1) een redelijke grond voor is en (2) herplaatsing, al dan niet met behulp van scholing, binnen een redelijke termijn niet mogelijk is. Hoe zit het met de herplaatsingsplicht als de werkgever onderdeel uitmaakt van een concern? Moet werkgever dan de werknemer in kwestie herplaatsen binnen haar groep? Lennard Noordzij, advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
advocaat
gespecialiseerd in arbeidsrecht, zocht het uit.

 

De Wet werk en zekerheid: wat zegt de regering?

De regering schreef bij de invoering van de Wet werk en zekerheid dat wanneer een passende functie binnen de groep van werkgever voorkomt, dit er automatisch toe leidt dat deze functie eerst aan een met ontslag bedreigde werknemer moet worden aangeboden:

‘Het spreekt voorts voor zich dat een werknemer die met ontslag wordt bedreigd voorrang geniet boven een externe sollicitant. Dat betekent dat als een werkgever (of een andere werkgever binnen een concern) een vacature vervult door een externe kandidaat terwijl die vacature als passend kan worden aangemerkt voor een met ontslag bedreigde werknemer de werkgever zijn verplichting tot herplaatsing niet heeft vervuld. UWV zal dan geen toestemming voor opzegging kunnen verlenen en de rechter zal de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
niet kunnen ontbinden.’

Zeggenschap werkgever over aannamebeleid

Zowel Nederlandse als buitenlandse vennootschappen kunnen onderdeel uitmaken van de groep. Werkgevers binnen een internationaal concern dienen dus ook buitenlandse herplaatsingsplekken te onderzoeken. Het is hierbij niet van belang hoeveel zeggenschap de werkgever uitoefent over (het aannamebeleid van) de groepsvennootschappen.

Verplichting ontslagen werknemer te herplaatsen geschonden

De Kantonrechter te Utrecht oordeelde in 2016 over de vraag of Obvion N.V. haar verplichting om een ontslagen werknemer te herplaatsen had veronachtzaamd door zich er niet voor in te spannen de werknemer elders in de Rabobank-organisatie in een passende andere functie te herplaatsen. Het verweer van Obvion N.V. dat zij als dochteronderneming van Rabobank niet zomaar werknemers kan herplaatsen bij andere Rabobank-ondernemingen werd door de rechter verworpen:

‘Obvion heeft zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat zij, ook al maakt zij onderdeel uit van het Rabobank-concern, geen mogelijkheden heeft om [verweerder] te doen herplaatsen in een passende andere functie in een van de andere Rabobank-ondernemingen. Ingevolge artikel 9 lid 2 van de Ontslagregeling moeten in een geval als het onderhavige bij de beoordeling of een passende functie beschikbaar is mede arbeidsplaatsen in andere tot de groep behorende ondernemingen worden betrokken. Obvion heeft dat nagelaten.’

Rechter: ook andere arbeidsplaatsen onderzoeken

Ook uit een recente tussen-uitspraak van de rechtbank Haarlem blijkt de problematiek van herplaatsing binnen een concern. De rechter oordeelt dat bij de beoordeling van de vraag of een passende functie beschikbaar is voor de werknemer in kwestie, ook arbeidsplaatsen in andere tot het concern van werkgever behorende ondernemingen moeten worden betrokken. De advocaat van werkgever moet in deze zaak nu bewijzen dat ook bij de andere bedrijven in het concern, al dan niet na herscholing, geen plek is voor de werknemer in kwestie.

Advocaat arbeidsrecht bij ontslag

Een werkgever binnen een groep kan alleen een werknemer ontslaan indien zij:

1. Een redelijke grond heeft voor het ontslag;

2. Herplaatsing in een passende functie, al dan niet met behulp van scholing, binnen het concern niet mogelijk is.

Indien een passende functie niet beschikbaar is bij werkgever zelf of binnen haar concern, is herplaatsing niet mogelijk en kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen nadat zij toestemming heeft verkregen van het UWV of kan zij de arbeidsovereenkomst laten ontbinden door de kantonrechter.

Onze arbeidsrecht advocaten staan regelmatig werkgevers en werknemers bij in arbeidsgeschillen. Het vroegtijdig inschakelen van een advocaat kan een minnelijke oplossing van een arbeidsconflict in de hand werken. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten.

Lennard Noordzij - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Lennard Noordzij Lennard is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, maar adviseert, onderhandelt en procedeert ook op het gebied van incasso en contracten- en verbintenissenrecht. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten over het Nederlandse ontslag- en procesrecht. Lennard is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media