Faillissement met pre-pack is arbeidsrechtelijk overgang van onderneming

Door in Arbeidsrecht op september 4, 2017 4 minuten leestijd

Het oordeel van het Europese Hof van Justitie van 22 juni 2017 kwalificeert een pre-pack De procedure waarbij door de rechtbank een bewindvoerder wordt aangesteld die voordat een bedrijf in surséance of failliet is gegaan de mogelijkheden van een snelle doorstart onderzoekt.
» Meer over pre-pack
pre-pack
arbeidsrechtelijk als een overgang van onderneming. Door dit oordeel zijn voormalige werknemers van kinderopvangorganisatie Estro – ook de werknemers die geen arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
kregen aangeboden – automatisch in dienst getreden bij de doorstartende partij. Advocaat procesrecht Lennard Noordzij verwacht dat deze uitspraak grote consequenties gaat hebben.

 

Wat is een pre-pack?

Een pre-pack is een voor het faillissement voorbereide doorstart die de curator Een door de rechtbank aangewezen persoon die is belast met het beheer en de beschikking over het vermogen van een gefailleerde.
» Meer over curator
curator
direct na het uitspreken van het faillissement ten uitvoer brengt. Een pre-pack brengt meer op dan een normaal (onvoorbereid) faillissement, omdat er meer tijd is om de doorstart goed voor te bereiden en er nog geen faillissement uit is gesproken. Bij een pre-pack vraagt een onderneming in financiële problemen de rechtbank om aan te geven welke curator zal worden aangesteld, mocht de onderneming failliet gaan, de zogenaamde ‘stille curator’.

Stille curator bereidt doorstart na faillissement voor

De onderneming met financiële problemen benadert de stille curator om een doorstart voor te bereiden. Direct na het uitspreken van het faillissement wordt de voorgekookte (activakoop) overeenkomst Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen jegens een of meer andere partijen een verbintenis aangaan.
» Meer over overeenkomst
overeenkomst
gesloten met de inmiddels officieel door de rechtbank benoemde curator. De doorstartende partij neemt daarbij meestal slechts een deel van de werknemers van de failliet over. Bekende voorbeelden waarin pre-packs zijn ingezet, zijn de faillissementen van Royal Imtech, Schoenenreus, Heiploeg, Neckermann, Marlies Dekkers en McGregor.

Wat betekent pre-pack voor werknemers?

Werknemers worden door de wet beschermd bij een overgang van onderneming. Koopt onderneming A (een deel van) onderneming B en blijft de entiteit van onderneming B behouden, dan gaan de werknemers van onderneming B automatisch mee over naar onderneming A. Zij behouden dus hun baan en hun arbeidsvoorwaarden zoals salaris. De overgang van ondernemingsregeling geldt echter niet in faillissement. De werknemers gaan in een faillissement dus niet automatisch mee over. Op grond van deze uitzondering namen doorstartende partijen tot op heden – en dat gaat nu wellicht veranderen – slechts een deel van de werknemers mee over.

Pre-pack voorafgaand aan faillissement kinderopvangorganisatie Estro

De Estro Groep exploiteerde tot aan haar faillissement ongeveer 380 kinderopvanglocaties waar ongeveer 3600 werknemers werkzaam waren. Estro is in 2014 in staat van faillissement verklaard. Het faillissement van Estro is voorafgegaan door een pre-pack. De rechtbank stelde een stille curator aan die een deal onderhandelde met een vennootschap (Smallsteps) waarvan de belangrijkste aandeelhouder van Estro eigenaar is. 250 van de 380 kinderopvanglocaties werden overgenomen door Smallsteps en aan 2600 van de 3600 werknemers werd een arbeidsovereenkomst aangeboden.

Doorstart: voormalige werknemers eisen voortgang arbeidsovereenkomst

Vier voormalig werknemers van Estro spanden met hulp van een advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
advocaat
een rechtszaak aan waarin zij stelden dat dit een gewone overgang van onderneming betrof en dat zij dus automatisch in dienst waren getreden bij Smallsteps. Het Europese Hof van Justitie is het hier mee eens. De Nederlandse rechter heeft het laatste woord en zal dit oordeel vermoedelijk overnemen. Als de rechter dit doet, dan zijn de 1000 oud-werknemers van Estro automatisch in dienst getreden bij Smallsteps. Zij kunnen in dat geval wedertewerkstelling vorderen en tevens met terugwerkende kracht loonbetaling. Daarnaast kunnen de 2600 werknemers die een nieuwe arbeidsovereenkomst hebben ontvangen van Smallsteps een beroep doen op hun oude arbeidsvoorwaarden.

Consequenties uitspraak Hof van Justitie: claims van werknemers

Deze uitspraak van het Hof van Justitie heeft ook gevolgen voor andere ondernemingen die met een pre-pack zijn doorgestart. Onterecht ontslagen werknemers kunnen stellen dat zij ten tijde van de doorstart automatisch in dienst zijn getreden van de doorstartende partij. Dit kunnen enorme claims betreffen, zo kan bijvoorbeeld een voormalig werknemer van Estro een vordering instellen tegen Smallsteps waarmee hij zijn achterstallig loon vordert sinds 5 juli 2014..

Nederlandse Staat aansprakelijk? Aansprakelijkheidsprocedures!

De onjuiste implementatie van Europese regelgeving door de Nederlandse staat – wat hier het geval is – kan leiden tot aansprakelijkheid De gehoudenheid van een persoon of bedrijf om schade ontstaan uit een onrechtmatige daad of wanprestatie te vergoeden.
» Meer over aansprakelijkheid
aansprakelijkheid
van de Nederlandse staat. Partijen die schade hebben geleden door het falen van de Nederlandse overheid, denk aan werknemers en de doorgestarte ondernemingen, kunnen een aansprakelijkheidsprocedure starten tegen de Nederlandse Staat voor de door hen geleden schade.

Lennard Noordzij - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Lennard Noordzij Lennard is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, maar adviseert, onderhandelt en procedeert ook op het gebied van incasso en contracten- en verbintenissenrecht. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten over het Nederlandse ontslag- en procesrecht. Lennard is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media