De bestuurder en zijn ontslagvergoeding onder de WWZ: hoe zit het?

Door in Arbeidsrecht op mei 30, 2017 3 minuten leestijd

De Wet Werk en Zekerheid wijzigde het ontslagrecht ingrijpend. Het was niet de bedoeling dat deze veranderingen ook gevolgen zouden hebben voor een statutair bestuurder. Hoe zit het nu met ontslagvergoedingen voor bestuurders? Advocaat arbeidsrecht Lennard Noordzij geeft uitleg.

 

 

Ontslag van een statutair bestuurder

Om de bestuurder te ontslaan is een ontslagbesluit van het daartoe bevoegde orgaan – bijvoorbeeld de aandeelhoudersvergadering Het orgaan binnen een vennootschap waarin alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd.
» Meer over aandeelhoudersvergadering
aandeelhoudersvergadering
van een bv – nodig. Dat ontslagbesluit maakt ook een einde aan de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
, tenzij sprake is van een opzegverbod Situaties waarin een werkgever niet is toegestaan een arbeidsovereenkomst op te zeggen.
» Meer over opzegverbod
opzegverbod
(denk aan ziekte) of als partijen anders zijn overeengekomen. Op enkele onderdelen is het ontslagrecht voor de bestuurder anders dan voor gewone werknemers: zo is er geen preventieve beoordeling van het ontslag door het UWV dan wel een rechter en kan een bestuurder bij de rechter geen herstel van de dienstbetrekking verzoeken. Met andere woorden: een bestuurder kan veel makkelijker worden ontslagen dan een gewone werknemer.

Bestuurder recht op transitievergoeding?

De positie van de bestuurder is sinds de WWZ in die zin verbeterd dat hij, net als iedere werknemer die ten minste 24 maanden in dienst is geweest en verder voldoet aan de wettelijke eisen, recht heeft op de wettelijke transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever. De transitievergoeding bedraagt kort gezegd 1/6e maandsalaris per gewerkt half jaar. Deze vergoeding is hoger indien de bestuurder ouder is dan 50 jaar en/of langer dan 10 jaar in dienst is geweest.

Verzoek om billijke vergoeding

Een bestuurder die wordt ontslagen, kan de rechter verzoeken om hem – bovenop de transitievergoeding – een zogenaamde billijke vergoeding toe te kennen. Dat kan:

  • als er geen redelijke grond voor het ontslag aanwezig was, of
  • als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

Praktijkvoorbeelden billijke vergoeding aan bestuurder

Er zijn sinds 1 juli 2015 twee – van de in totaal ongeveer tien – zaken waarbij rechters een billijke vergoeding toekenden aan de bestuurders in kwestie.

Zaak 1: geen redelijke grond voor ontslag

In de eerste zaak oordeelt de rechtbank dat er geen redelijke grond was voor ontslag en dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De rechter hecht veel waarde aan de omstandigheid dat de bestuurder belemmerd is in zijn re-integratie en nu zal moeten solliciteren, terwijl hij nog niet arbeidsgeschikt is. Ook weegt de rechter mee dat het brutoloon van de bestuurder vele malen hoger is dan het maximum dagloon voor een WW-uitkering. De rechtbank kent een billijke vergoeding van € 141.000,- toe, hetzelfde bedrag als dat de bestuurder had verzocht. De bestuurder was ten tijde van het ontslag 45 jaar oud, 6 jaar in dienst en genoot een salaris van € 10.500,- per maand. De transitievergoeding bedroeg ‘slechts’ € 26.637,- bruto.

Zaak 2: onterecht ontslag op staande voet

In de tweede zaak was sprake van een onterecht ontslag op staande voet. Het hof kende een billijke vergoeding vanwege het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever van € 20.000,- toe, daarbij rekening houdend met het feit dat de bestuurder ook een vergoeding wegens onregelmatig ontslag kreeg (ruim € 61.000,-) en een contractuele ontslagvergoeding De vergoeding die een werknemer krijgt van de werkgever bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
» Meer over ontslagvergoeding
ontslagvergoeding
(ruim € 345.000,-).

Bestuurders opgelet!

Een bestuurder heeft recht op een transitievergoeding. Daar bovenop kan een bestuurder een billijke vergoeding verzoeken in een gerechtelijke procedure. Deze billijke vergoeding wordt niet vaak toegekend, maar kan aanzienlijk in de papieren lopen. Dus, bestuurders opgelet: het is mogelijk om een ontslagvergoeding te verzoeken bij de rechter. Eveneens werkgevers en aandeelhouders opgelet: het is zaak om het ontslagtraject zo netjes mogelijk te laten verlopen, om zo een hoge billijke vergoeding te voorkomen.

Lennard Noordzij - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Lennard Noordzij Lennard is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, maar adviseert, onderhandelt en procedeert ook op het gebied van incasso en contracten- en verbintenissenrecht. Lennard spreekt vloeiend Engels en adviseert regelmatig internationale cliënten over het Nederlandse ontslag- en procesrecht. Lennard is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media