Wanneer verliest een concurrentiebeding haar werking? AMS legt uit!

Door in Arbeidsrecht op juni 6, 2017 3 minuten leestijd

Een concurrentiebeding De contractuele beperking voor een werknemer om na beëindiging van het dienstverband werkzaam te zijn in concurrerende functies of in een zekere aan de werkgever gerelateerde branche.
» Meer over concurrentiebeding
concurrentiebeding
kan een werknemer behoorlijk in de weg zitten als hij een nieuwe baan wilt zoeken. Dit is ook precies de bedoeling van een concurrentiebeding. Gedurende een bepaalde periode (van meestal twee jaar) na het einde van het dienstverband is het de werknemer niet toegestaan om bij een concurrerende onderneming in dienst te treden. Gezien de vergaande gevolgen voor de werknemer moet een concurrentiebeding wel aan een aantal criteria voldoen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt een recent arbeidsgeschil waarin deze criteria aan de orde kwamen.

Arbeidsgeschil met werkgever

In de zaak die hier als voorbeeld dient, was een werkneemster in een procedure verwikkeld met haar werkgever, RSG Finance. Het hof stond onder meer voor de vraag of werkgever de werkneemster kon houden aan haar concurrentiebeding.

Eis: schriftelijk overeenkomen concurrentiebeding

Volgens de wet is een concurrentiebeding slechts geldig indien de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
voor onbepaalde tijd is aangegaan en de werkgever dit beding schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. De eis dat een concurrentiebeding schriftelijk wordt overeengekomen is van belang in twee situaties.

Opnieuw overeenkomen bij wijziging werkgever

Ten eerste zal een werknemer die van baan wisselt en/of een nieuwe werkgever krijgt, opnieuw een concurrentiebeding moeten ondertekenen. Dit lijkt logisch want bij een nieuwe baan krijg je een nieuw arbeidscontract. Maar soms kan er discussie zijn of er sprake is van een nieuwe werkgever.. Bijvoorbeeld bij de overgang van een onderneming of de afsplitsing van een moedermaatschappij in dochterondernemingen. Is het oorspronkelijke concurrentiebeding dan nog geldig?

Opnieuw overeenkomen bij wijziging functie

Ten tweede volgt uit de rechtspraak dat een concurrentiebeding ook opnieuw moet worden overeengekomen als er sprake is van een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding waardoor het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken op de werknemer. Bij de beoordeling of er sprake is van zwaarder drukken, moet rekening worden gehouden met de mate waarin de wijziging van de arbeidsverhouding redelijkerwijze wat te voorzien voor de werknemer toen deze het beding aanvaardde.

Nieuwe business units

De werkneemster in deze zaak deed een beroep op beide situaties. Zij stelde dat zij een nieuwe werkgever had gekregen en dat aldus het door haar met RSG Finance gesloten concurrentiebeding niet meer geldig was. RSG Finance heeft op een gegeven moment nieuwe business units opgericht en haar dienstverlening ondergebracht in verschillende business units. Werkneemster werkte daarna niet meer voor RSG Finance maar voor één van de nieuwe business units.

Overgang van onderneming

Het hof is -met werkgever- van oordeel dat er sprake is van overgang van onderneming. Dit betekent dat de oude arbeidsovereenkomst (inclusief concurrentiebeding) gewoon doorloopt. Er is namelijk niet een geheel identiteit opgericht door werkgever. De dienstverlening van werkgever is niet gewijzigd. De activiteiten zijn per specialisme in verschillende units ondergebracht.

Zwaarder drukken?

Werkneemster voert verder aan dat het concurrentiebeding geen werking meer heeft omdat het zwaarder is gaan drukken. Dit komt omdat door de overgang van onderneming haar functie zou zijn gewijzigd. Volgens het hof heeft werkneemster onvoldoende aangetoond dat haar functies wezenlijk van elkaar verschillen. Bovendien heeft zij niet concreet gemaakt waarom het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken. Ook dit verweer kan werkneemster niet baten. Het hof oordeelt dan ook dat werkneemster volledig aan het concurrentiebeding gehouden kan worden.

Sander Schouten - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Sander Schouten Sander legt zich voornamelijk toe op het arbeidsrecht. Hij procedeert en adviseert over onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid, ontslag en reorganisatie Volg Sander ook op Google, LinkedIn of Twitter.

Sander is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media