Anti-ronselbeding: wanneer is er sprake van overtreding?

Door in Arbeidsrecht op oktober 10, 2016 3 minuten leestijd

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Werkgevers kiezen er steeds vaker voor om in arbeidscontracten een anti-ronselbeding op te nemen. Hierin wordt het een werknemer verboden om andere werknemers te bewegen om weg te gaan bij de werkgever (“ronselen” of “poachen”), bijvoorbeeld om samen een nieuw gelijksoortige onderneming op te zetten. De scheidslijn tussen toelaatbaar contact met ex-collega’s en onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
poachen is niet altijd glashelder. advocaat Een jurist die rechtsbijstand verleent en cliënten vertegenwoordigt in rechtszaken.
» Meer over advocaat
Advocaat
arbeidsrecht Sander Schouten legt uit aan de hand van een recente zaak.

 

Verbod op ronselen neergelegd in arbeidscontract

In deze zaak was in de arbeidsovereenkomst De overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.
» Meer over arbeidsovereenkomst
arbeidsovereenkomst
van eis in reconventie Een gedaagde in een dagvaardingsprocedure is bevoegd een tegenvordering in te stellen. Dit wordt een eis in reconventie of tegeneis genoemd.
» Meer over eis in reconventie
gedaagde
het volgende beding opgenomen:
“Het is werknemer niet toegestaan tijdens of gedurende 1 jaar na het dienstverband, direct dan wel indirect zowel oor zichzelf als voor derden, werknemers van werkgever […] te benaderen ten einde hen te bewegen het dienstverband met hun werkgever te beëindigen.”

Vertrek ex-collega schending anti-ronselbeding?

Na beëindiging van het dienstverband tussen gedaagde en werkgever DTG, was gedaagde in dienst getreden bij Catawiki. Enkele maanden later heeft een ex-collega van gedaagde aangegeven DTG te willen verlaten om eveneens bij Catawiki te gaan werken. Volgens DTG had gedaagde hiermee het anti-ronselbeding overtreden. DTG sleepte gedaagde voor de rechter en vorderde de contractuele boete van ruim € 20.000.

Kantonrechter: geen schending van verbodsbepaling

De soep wordt echter niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. De kantonrechter overweegt dat er geen sprake is van een schending van het beding. De formulering in het beding veronderstelt dat het initiatief om werknemers van de werkgever direct dan wel indirect te benaderen hen te bewegen weg te gaan bij hun werkgever, dient uit te gaan van de werknemer, in casu gedaagde.

Gedaagde heeft niet initiatief tot contact genomen

In dit geval had de collega zelf telefonisch contact opgenomen met gedaagde. De collega heeft toen geïnformeerd naar de mogelijkheden om bij Catawiki te solliciteren. In antwoord hierop heeft gedaagde hem doorverwezen naar de afdeling HR. Vervolgens heeft een HR-medewerker pro-actief contact op genomen met de collega via LinkedIn. Bij het hieruit voortvloeiende sollicitatiegesprek en het aanbod van de baan aan de collega, is gedaagde niet betrokken geweest.

Rechter: doorverwijzing naar recruiter geen overtreding

Volgens de kantonrechter is de enkele omstandigheid dat gedaagde aan de HR-medewerker van Catawiki heeft verteld dat zijn ex-collega haar zou kunnen benaderen, omdat hij belangstelling had voor Catawiki, onvoldoende om te concluderen dat gedaagde het anti-ronselbeding heeft overtreden. Hierbij speelt een rol dat de ex-collega al goed bekend was met Catawiki en dat gedaagde niet bij het sollicitatieproces en de uiteindelijke beslissing de ex-collega aan te nemen betrokken was.

Advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht

Een anti-ronselbeding ligt in het verlengde van het concurrentiebeding en het relatiebeding Een relatiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever.
» Meer over relatiebeding
relatiebeding
. Deze bedingen bieden de werkgever enige bescherming tegen concurrerende activiteiten van ex-werknemers. Zien het concurrentie- en relatiebeding op een beperking van de activiteiten die de werknemer mag verrichten en het benaderen van relaties, bij het anti-ronselbeding gaat het om leegloop van een onderneming (of afdeling) te voorkomen als een bepaalde werknemer vertrekt.

Sander Schouten - Advocatenkantoor AMS Advocaten
Sander Schouten Sander legt zich voornamelijk toe op het arbeidsrecht. Hij procedeert en adviseert over onderwerpen zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsongeschiktheid, ontslag en reorganisatie Volg Sander ook op Google, LinkedIn of Twitter.

Sander is bereikbaar via email en +31 (0)20-3080315.
Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media