Categorie: Arbeidsrecht

Belangenafweging bij overtreding concurrentiebeding

Door in Arbeidsrecht op september 26, 2017

Advocaat arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een werknemer van bedrijf A verkast naar bedrijf B. Bedrijf A stelt dat de werknemer het concurrentiebeding overtreedt, aangezien bedrijf B in precies dezelfde branche werkzaam is en de werknemer dezelfde werkzaamheden verricht. Is het concurrentiebeding nog van kracht en welke belangen worden tegen elkaar afgewogen? Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten licht het vonnis van de rechtbank toe.Lees verder over: Belangenafweging bij overtreding concurrentiebeding

Verpleegkundige gunt alcoholist-patient glas wijn: verwijtbaar handelen?

Door in Arbeidsrecht op september 6, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een psychiatrisch verpleegkundige staat tijdens een wandeling buiten de gesloten inrichting een (gedwongen opgenomen) patiënte toe om een glas wijn te drinken. Tijdens een wandeling enkele dagen later loopt de patiënte en wordt thuis in zeer beschonken toestand aangetroffen. Een klacht van de familie volgt en de werkgever wil de verpleegkundige ontslaan. Heeft zij inderdaad verwijtbaar gehandeld? Advocaat ontslagrecht Sander Schouten bespreekt deze arbeidszaak.Lees verder over: Verpleegkundige gunt alcoholist-patient glas wijn: verwijtbaar handelen?

Faillissement met pre-pack is arbeidsrechtelijk overgang van onderneming

Door in Arbeidsrecht op september 4, 2017

Het oordeel van het Europese Hof van Justitie van 22 juni 2017 kwalificeert een pre-pack arbeidsrechtelijk als een overgang van onderneming. Door dit oordeel zijn voormalige werknemers van kinderopvangorganisatie Estro – ook de werknemers die geen arbeidsovereenkomst kregen aangeboden – automatisch in dienst getreden bij de doorstartende partij. Advocaat procesrecht Lennard Noordzij verwacht dat deze uitspraak grote consequenties gaat hebben.Lees verder over: Faillissement met pre-pack is arbeidsrechtelijk overgang van onderneming

Ontbindingsgrond aanwezig maar ontbinding toch afgewezen?

Door in Arbeidsrecht op juli 11, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, moet hij ontbinding verzoeken bij de kantonrechter of het UWV. De werkgever moet aangeven welke wettelijke ontbindingsgrond hij aan dit verzoek ten grondslag legt. De kantonrechter beoordeelt of de gestelde ontbindingsgrond aanwezig is. De kantonrechter kan niet op een andere grond dan welke door de werkgever is aangevoerd ontbinden. Dat dit soms tot een ongelukkig resultaat leidt, blijkt uit het volgende blog waarin advocaat arbeidsrecht Sander Schouten een recente zaak toelicht.Lees verder over: Ontbindingsgrond aanwezig maar ontbinding toch afgewezen?

Herplaatsing van een werknemer binnen een concern: wanneer kan het?

Door in Arbeidsrecht op juni 7, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een werkgever kan een werknemer alleen ontslaan als daar (1) een redelijke grond voor is en (2) herplaatsing, al dan niet met behulp van scholing, binnen een redelijke termijn niet mogelijk is. Hoe zit het met de herplaatsingsplicht als de werkgever onderdeel uitmaakt van een concern? Moet werkgever dan de werknemer in kwestie herplaatsen binnen haar groep? Lennard Noordzij, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht, zocht het uit.Lees verder over: Herplaatsing van een werknemer binnen een concern: wanneer kan het?

Wanneer verliest een concurrentiebeding haar werking? AMS legt uit!

Door in Arbeidsrecht op juni 6, 2017

Een concurrentiebeding kan een werknemer behoorlijk in de weg zitten als hij een nieuwe baan wilt zoeken. Maar een concurrentiebeding moet wel aan een aantal criteria voldoen. Advocaat arbeidsrecht Sander Schouten bespreekt een recent arbeidsgeschil waarin deze criteria aan de orde kwamen.Lees verder over: Wanneer verliest een concurrentiebeding haar werking? AMS legt uit!

Verstoorde arbeidsverhouding: ontslag werknemer terecht?

Door in Arbeidsrecht op juni 1, 2017

Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Een werkgever wil een werkneemster ontslaan omdat ze niet goed in de groep ligt en haar werk onder de maat is. Zij is het er niet mee eens. Advocaat Sander Schouten, gespecialiseerd in ontslagrecht, bespreekt een recente arbeidszaak.Lees verder over: Verstoorde arbeidsverhouding: ontslag werknemer terecht?

De bestuurder en zijn ontslagvergoeding onder de WWZ: hoe zit het?

Door in Arbeidsrecht op mei 30, 2017

De Wet Werk en Zekerheid wijzigde het ontslagrecht ingrijpend, maar zou geen gevolgen hebben voor een statutair bestuurder. Hoe zit het nu met ontslagvergoedingen voor bestuurders? Advocaat arbeidsrecht Lennard Noordzij geeft uitleg.Lees verder over: De bestuurder en zijn ontslagvergoeding onder de WWZ: hoe zit het?

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media