Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Opzegging arbeidsovereenkomst

Bij opzegging zegt een van beide partijen de arbeidsovereenkomst op gedurende de looptijd van de contractperiode. Hierbij geldt veelal een opzegtermijn. De werkgever moet bij opzegging van de arbeidsovereenkomst een ontslagvergunning vragen bij het UWV, voordat hij de arbeidsovereenkomst mag opzeggen.

Opzeggingstermijn arbeidsovereenkomst

De opzegtermijn die geldt staat vaak in de arbeidsovereenkomst of in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Er geldt geen opzegtermijn bij het ontslag op staande voet of bij een opzegging in de proeftijd. Voor de werknemer geldt een opzegtermijn van één maand, behoudens andersluidende afspraken in de cao of de arbeidsovereenkomst.

Opzeggingstermijn arbeidsovereenkomst afhankelijk duur dienstverband

Stel, een werknemer heeft een opzegtermijn van één maand. Indien deze werknemer deze arbeidsovereenkomst op 21 maart 2016 opzegt, zal de opzegtermijn de gehele maand april bedragen (de kalendermaand volgende op de maand waarin is opgezegd). en zal de werknemer vervolgens per 1 mei 2016 uit dienst treden. Voor de werkgever hangt de opzegtermijn af van de duur van het dienstverband (behoudens andersluidende afspraken in cao of in de arbeidsovereenkomst). De opzegtermijnen zijn als volgt bepaald:

• dienstverband korter dan 5 jaar: opzegtermijn één maand;
• dienstverband tussen de 5 en 10 jaar: opzegtermijn twee maanden;
• dienstverband tussen de 10 en 15 jaar: opzegtermijn van drie maanden; en
• dienstverband van 15 jaar of langer: opzegtermijn van vier maanden.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media