Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Opvolgend werkgeverschap

Het begrip opvolgend werkgeverschap speelt in diverse situaties rondom arbeidsovereenkomsten een rol. Indien een werkgever als opvolgend werkgever kan worden aangemerkt, heeft dit vergaande gevolgen voor de arbeidsovereenkomst en de wijze waarop alsmede de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst, kunnen worden beëindigd.

Voorwaarden opvolgend werkgeverschap

Bij opvolgend werkgeverschap is van belang dat de werknemer dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden bij de opvolger gaat verrichten. Anders dan voorheen is niet langer vereist dat tussen de oude een de nieuwe werkgever nauwe banden bestaan.

Wat is opvolgend werkgeverschap?

Van opvolgend werkgeverschap kan bijvoorbeeld sprake zijn bij een werknemer die eerst via een uitzendbureau werkzaamheden verricht bij een inlener en vervolgens rechtstreeks bij deze inlener in dienst treedt om daarbij dezelfde op vergelijkbare werkzaamheden te verrichten.

Opvolgend werkgeverschap en proeftijd

Bij opvolgend werkgeverschap mag géén nieuwe proeftijd overeen worden gekomen met de werknemer die bij een opvolgend werkgever in dienst treedt.

Opvolgend werkgeverschap en ketenregeling

Bij opvolgend werkgeverschap tellen vaste contracten en alle tijdelijke contracten mee die de werknemer is aangegaan voordat hij in dienst trad bij de nieuwe werkgever. In een dergelijk geval bestaat voor een werkgever het risico dat het tijdelijke contract dat hij met de nieuwe werknemer heeft afgesloten niet van rechtswege (d.w.z. automatisch) eindigt. Er is dus sneller sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Opvolgend werkgeverschap en opzegtermijn

Arbeidsovereenkomsten bij de oude werkgever kunnen bij opvolgend werkgeverschap meetellen bij het bepalen van de lengte van de opzegtermijn die de nieuwe werkgever in acht moet nemen.

Ontslagvergoeding bij opvolgend werkgeverschap

Bij opvolgend werkgeverschap tellen de jaren bij een vorige werkgever mee voor het bepalen van de hoogte van de te betalen transitievergoeding door de nieuwe werkgever.

Doorstarter na faillissement is opvolgend werkgever

Ook een doorstarter na een faillissement kan een opvolgend werkgever zijn. In dat geval zal het niet altijd mogelijk zijn om bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te bieden aan zittende werknemers.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media