Advocaat arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Relatiebeding

Bij deze afgeleide vorm van het concurrentiebeding wordt het een werknemer bij een relatiebeding niet verboden om bij de concurrent in dienst te treden of als concurrent aan de slag te gaan. In plaats daarvan wordt het de werknemer verboden om contacten te onderhouden met relaties van de voormalige werkgever.

Verschillende varianten van relatiebedingen

Een relatiebeding kan in verschillende varianten voorkomen, zoals een verbod om relaties van de werkgever te benaderen of een verbod om op welke wijze dan ook betrokken te zijn bij de uitvoering van werkzaamheden bij alle bedrijven waar de voormalig werkgever contacten mee onderhield.

Werkgever moet relatiebeding motiveren

De algemene opvatting is dat een relatiebeding een type concurrentiebeding is. Dit betekent dat bij een relatiebeding dus ook een motivering zal moeten worden opgenomen van het zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang van de werkgever in het geval een relatiebeding wordt opgenomen in een contract voor bepaalde tijd.

Gelding relatiebeding

Een relatiebeding heeft veelal gelding gedurende een zekere periode, bijvoorbeeld één jaar vanaf de datum van uitdiensttreding bij de voormalige werkgever. Om de werknemer te stimuleren zich aan het relatiebeding te houden, bevat het meestal een boeteclausule.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media