Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Nevenactiviteiten

Een in de arbeidsovereenkomst opgenomen verbod op nevenactiviteiten houdt in dat de werknemer naast zijn werkzaamheden geen andere werkzaamheden of activiteiten mag verrichten. Soms is in het nevenactiviteitenbeding zelfs opgenomen dat het de werknemer niet toegestaan is om onbetaalde nevenwerkzaamheden te verrichten. Het beding is vaak zo opgesteld, dat dergelijke activiteiten alleen mogen worden verricht met schriftelijke toestemming van de werkgever.

Nevenactiviteiten versus concurrerende activiteiten

Nevenwerkzaamheden moeten niet worden verward met het verrichten van concurrerende activiteiten door de werknemer (al of niet na het einde van de arbeidsovereenkomst). Dit levert mogelijk strijd op met een concurrentiebeding.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media