Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Second opinion UWV

Indien werknemer en werkgever samen niet uit de vraag hoe om de re-integratie moet worden vorm gegeven komen, bestaat er de mogelijkheid aan het UWV te vragen om een onafhankelijk en deskundig oordeel over de situatie te vellen. Dit wordt ook wel een deskundigenoordeel of second opinion genoemd. Een deskundigenoordeel kan worden aangevraagd op verzoek van zowel de werknemer als de werkgever.

Situaties waarbij het UWV ingeschakeld kan worden

Het UWV oordeelt over de volgende situaties:
• het bestaan van een percentage arbeidsongeschiktheid;
• de re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer;
• het al of niet passend zijn van aangepast, eigen of ander werk;
• de mogelijkheid tot vermindering van ziekteverzuim binnen 26 weken als het werk wordt aangepast, of de werknemer wordt herplaatst in een andere functie, eventueel door bijscholing.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media