Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (ook wel: Arbowet) ziet erop dat werknemers veilig en gezond hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. De regels in de Arbowet zijn verder uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.

Arbowetgeving: inrichting arbeidsplaats

In de Arbowetgeving zijn diverse verplichtingen voor werkgevers opgenomen, waaronder verplichtingen over de inrichting van de arbeidsplaats. Deze moet zoveel mogelijk aansluiten bij de persoonlijke eigenschappen van de werknemer.

Arbowetgeving: voorkomen van monotone arbeid

Daarnaast volgt uit de Arbowetgeving dat monotone arbeid zoveel mogelijk dient te worden voorkomen. Werkgevers dienen voorts een risico-inventarisatie uit te voeren.

Arbowetgeving: melden van bedrijfsongevallen en beroepsziekten

Bedrijfsongevallen en beroepsziekten moeten worden gemeld bij de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie). Hier komt bij dat werkgevers voorlichting dienen te geven over het gebruik van arbeidsmiddelen en beschermingsmiddelen.

Arbowetgeving: omgang met agressie en seksuele intimidatie

Tot slot volgen uit Arbowetgeving verplichtingen over hoe werkgever binnen de organisatie dienen om te gaan met agressie en seksuele intimidatie.

Arbowetgeving: verplichtingen werknemer

In de Arbowetgeving zijn ook verplichtingen voor werknemers opgenomen, waaronder verplichtingen over juist gebruik van arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen. Voorts dienen werknemers mee te werken aan door de werkgever voor hen georganiseerde voorlichtingen. Daarnaast dienen werknemers werkgever tijdig op de hoogte te stellen van opgemerkte gevaren binnen het bedrijf.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media