Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Strafontslag

Een strafontslag is te vergelijken met het ontslag op staande voet zoals dat geldt voor een reguliere werknemer. Een ambtenaar die een strafontslag krijgt heeft over het algemeen geen recht op WW, laat staan op een bovenwettelijke uitkering.

Strafontslag is gevolg van plichtsverzuim ambtenaar

Een ambtenaar is verplicht om de uit zijn of haar functie voorvloeiende verplichtingen nauwgezet en ijverig na te komen. Hierbij dient hij of zij zich te gedragen zoals dat van een goed ambtenaar mag worden verwacht. Gebeurt dit niet, dan wordt gesproken van zogenaamd plichtsverzuim. Indien er sprake is van plichtsverzuim kan het bevoegde gezag hiervoor een disciplinaire straf opleggen. Voorbeelden van plichtsverzuim zijn bijvoorbeeld diefstal, fraude, het gebruik van geweld of bedreiging.

Plichtsverzuim ambtenaar door gedragingen in privésfeer

Het betreft niet alleen gedragingen op de werkvloer. Ook gedragingen in de privésfeer kunnen plichtsverzuim opleveren.  Bij gedragingen in de privésfeer kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de belastingadviseur die rommelt met zijn eigen aangiften. In de jurisprudentie is bijvoorbeeld ook aan de orde gekomen dat het strafontslag van een politiefunctionaris wegens het bezitten, gebruiken en verstrekken van XTC-pillen niet onevenredig was.

Strafontslag zwaarste sanctie voor ambtenaar

Strafontslag is de zwaarste sanctie voor een ambtenaar. Een werkgever mag hiertoe dan ook alleen over gaan als kan worden aangetoond dat sprake is van zogenaamd, ernstig plichtsverzuim. Als het geconstateerde verzuim niet ernstig genoeg is, moet het bevoegde gedrag voor een minder vergaande straf kiezen. Hierbij kan gedacht worden aan een berisping: het inhouden van vakantie-uren of het opleggen van een voorwaardelijk ontslag met een proeftijd.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media