Advocaat Arbeidsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden

Akte van aanstelling

In de akte van aanstelling staan belangrijke gegevens met betrekking tot de aanstelling van de ambtenaar.

Inhoud Akte van aanstelling

In dit document is onder meer opgenomen:

• naam en geboortedatum van de ambtenaar;
• de naam van de overheidsorganisatie waarvoor wordt gewerkt;
• de ingangsdatum;
• de vermelding of het een vaste of een tijdelijke aanstelling betreft.

Aanstelling in tijdelijke dienst

Een aanstelling in tijdelijke dienst is alleen mogelijk als de toepasselijke rechtspositieregeling daarin voorziet en er verder geen belemmeringen zijn op grond van het aantal of de duur van eerdere aanstellingen.

Redenen voor aanstelling in tijdelijke dienst

In de praktijk zijn er meerdere redenen denkbaar voor een aanstelling in tijdelijke dienst. Zo kan worden gedacht aan een proeftijd of een periode ten behoeve van het verkrijgen van de vereiste verklaring omtrent gedrag (in de volksmond ook wel de ‘’verklaring van goed gedrag’’). Voorts kan worden gedacht aan een tijdelijke aanstelling in het kader van opleiding tot een beroep of verdere theoretische of praktische vorming of aan een aanstelling als oproepkracht. Tot slot kan worden gedacht aan een aanstelling voor het verrichten van werkzaamheden, waarvoor tijdelijk een beroep op de arbeidsmarkt kan worden gedaan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan werkzaamheden als gevolg van een tijdelijke piek. Daarnaast kan gedacht worden aan werkzaamheden in het kader van een nieuwe, te ontwikkelen functie waarbij het nog niet mogelijk is om aan te geven aan welke eisen de functievervuller uiteindelijk moet voldoen.

Een ambtenaar met een vaste aanstelling

Een vaste aanstelling kan worden vergeleken met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Deze aanstelling eindigt niet van rechtswege (d.w.z. automatisch). Als het bevoegd gezag de vaste aanstelling wil beëindigden, dient dit te geschieden door middel van een ontslagbesluit. Tegen een ontslagbesluit kan bezwaar, beroep en hoger beroep worden ingesteld.

Contact met AMS Advocaten
Telefoon: 020-3080315
E-mail: info@amsadvocaten.nl

AMS Advocaten N.V.
Nachtwachtlaan 20
1058 EA Amsterdam
Volg ons op social media