Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Het team van AMS Advocaten in Amsterdam heeft een jarenlange ervaring in zaken op het gebied van het arbeidsrecht. AMS Advocaten staat zowel de werknemer als de werkgever bij in diverse arbeidsgeschillen. Werknemers staan wij vooral bij in conflicten rondom afspraken en voorwaarden van een arbeidsovereenkomst, het aanvechten van ontslag na ziekte of ontslag op staande voet en ontslag of herplaatsing door een reorganisatie. Werkgevers staan wij veelal bij tijdens reorganisaties en arbeidsconflicten rondom contracten, zoals de arbeidsovereenkomst of het concurrentiebeding.

 

Arbeidsovereenkomst

Alle informatie die zowel werknemer als werkgever nodig hebben voor het aangaan en opzeggen van een arbeidsovereenkomst vindt u hier.

Arbeidsongeschiktheid

AMS Advocaten licht toe welke stappen gezet worden bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid en welke partijen hierbij betrokken zijn.

Ontslag

Lees meer over de procedures binnen het nieuwe ontslagrecht: de WWZ en hoe de toebehorende transitievergoeding berekend wordt.

Transitievergoeding berekenen

Per 1 juli 2015 krijgen werknemers die >2 jaar in dienst zijn bij ontslag een transitievergoeding mee. Bereken de hoogte van de transitievergoeding.

Reorganisatie

Alle veranderingen die een bedrijf en zijn medewerkers meemaken tijdens een reorganisatie worden door AMS Advocaten toegelicht.

Ambtenarenrecht

Een ambtenaar wordt publiekrechtelijk aangesteld, hierdoor gelden voor zowel de aanstelling als het ontslag andere procedures dan bij een werknemer.